Bánh trung thu

DANH MỤC BÁNH TRUNG THU

Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc 3

Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc 3

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc 3 của Như Lan với hương vị truyền...
145000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc 2,5

Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc 2,5

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc 2,5 của Như Lan với hương vị truyền...
125000
Hết hàng
Môn Sen 2 trứng 300g - m 3

Môn Sen 2 trứng 300g - m 3

Bánh Trung Thu Môn Sen 2 trứng 300g - m 3 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx 3

Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx 3

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx 3 của Như Lan với hương vị...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc 0

Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc 0

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc 0 của Như Lan với hương vị truyền...
145000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen 3

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen 3

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen 3 của Như Lan với hương...
220000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc 3

Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc 3

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc 3 của Như Lan với hương vị...
160000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi cá Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - vc 0

Vi cá Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - vc 0

Vi cá Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
160000
Hết hàng
Dẻo Sen Hạnh nhân 1 trứng 300g - d hn 3

Dẻo Sen Hạnh nhân 1 trứng 300g - d hn 3

Bánh Trung Thu Dẻo Sen Hạnh nhân 1 trứng 300g - d hn 3 của Như Lan với hương vị truyền...
90000
Hết hàng
Dẻo đâu xanh sen 1 trứng 300g - d dx 3

Dẻo đâu xanh sen 1 trứng 300g - d dx 3

Bánh Trung Thu Dẻo đâu xanh sen 1 trứng 300g - d dx 3 của Như Lan với hương vị truyền...
85000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dẻo Thập cẩm Chay 0 trứng 300g - d tcc

Dẻo Thập cẩm Chay 0 trứng 300g - d tcc

Bánh Trung Thu Dẻo Thập cẩm Chay 0 trứng 300g - d tcc của Như Lan với hương vị truyền thống...
90000
Hết hàng
Dẻo Thập cẩm Gà quay 1trứng 300g - d tc 3

Dẻo Thập cẩm Gà quay 1trứng 300g - d tc 3

Bánh Trung Thu Dẻo Thập cẩm Gà quay 1trứng 300g - d tc 3 của Như Lan với hương vị...
110000
Hết hàng
Dẻo Vi cá Thập cẩm Gà quay 1trứng 300g - d vc 3

Dẻo Vi cá Thập cẩm Gà quay 1trứng 300g - d vc 3

Bánh Trung Thu Dẻo Vi cá Thập cẩm Gà quay 1trứng 300g - d vc 3 của Như Lan với...
120000
Hết hàng
Vi Cá Thập Cẩm 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- vcak

Vi Cá Thập Cẩm 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- vcak

Bánh Trung Thu Vi Cá Thập Cẩm 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- vcak của...
170000
Hết hàng
Bánh Chay Không Trứng Dừa Sầu riêng 0 trứng 300g - dua 0

Bánh Chay Không Trứng Dừa Sầu riêng 0 trứng 300g - dua 0

Bánh Trung Thu Bánh Chay Không Trứng Dừa Sầu riêng 0 trứng 300g - dua 0 của Như...
95000
Hết hàng
Bánh Không Trứng Môn Sen 0 trứng 300g - m 0

Bánh Không Trứng Môn Sen 0 trứng 300g - m 0

Bánh Trung Thu Môn Sen 0 trứng 300g - m 0 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
95000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Đậu xanh Sen 0 trứng 300g - dx 0

Đậu xanh Sen 0 trứng 300g - dx 0

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen 0 trứng 300g - dx 0 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
95000
Hết hàng
Mè đậu đen 2 trứng 250g - dd 2,5

Mè đậu đen 2 trứng 250g - dd 2,5

Bánh Trung Thu Mè đậu đen 2 trứng 250g - dd 2,5 của Như Lan với hương vị truyền thống...
80000
Hết hàng
Khoai môn Dừa Sầu riêng 2 nhân  2 trứng 300g - md 3

Khoai môn Dừa Sầu riêng 2 nhân 2 trứng 300g - md 3

Bánh Trung Thu Khoai môn Dừa Sầu riêng 2 nhân  2 trứng 300g - md 3 của Như Lan...
110000
Hết hàng
Đậu xanh Dầu Sầu riêng 2 nhân  2 trứng 300g - xd 3

Đậu xanh Dầu Sầu riêng 2 nhân 2 trứng 300g - xd 3

Bánh Trung Thu Đậu xanh Dầu Sầu riêng 2 nhân 2 trứng 300g - xd 3 của Như Lan với...
110000
Hết hàng
Dừa sầu riêng 2 trứng 300g - dua 3

Dừa sầu riêng 2 trứng 300g - dua 3

Bánh Trung Thu Dừa sầu riêng 2 trứng 300g - dua 3 của Như Lan với hương vị truyền thống...
100000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - vc 2,5

Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - vc 2,5

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - vc 2,5 của Như Lan với hương...
140000
Hết hàng
Bánh Chay Không Trứng Thập Cẩm 0 trứng 300g - tc c

Bánh Chay Không Trứng Thập Cẩm 0 trứng 300g - tc c

Bánh Trung Thu Bánh Chay Không Trứng Thập Cẩm 0 trứng 300g của Như Lan với hương...
130000
Hết hàng