Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen3

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen3

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen3 của Như Lan với hương...
220000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 250g - yen2,5

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 250g - yen2,5

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 250g của Như Lan với hương vị...
180000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg - vc1k2

Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg - vc1k2

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị...
650000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi cá Thập cẩm Gà quay 6 trứng 1kg - vc1kg

Vi cá Thập cẩm Gà quay 6 trứng 1kg - vc1kg

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 6 trứng 1kg - vc1kg của Như Lan với hương vị...
550000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc3

Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc3

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc3 của Như Lan với hương vị...
160000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi cá Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - vc0

Vi cá Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - vc0

Vi cá Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
160000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi Cá Thập Cẩm 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- vcak

Vi Cá Thập Cẩm 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- vcak

Bánh Trung Thu Vi Cá Thập Cẩm 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- vcak của...
170000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi cá Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - vch

Vi cá Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - vch

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - vch của Như Lan với hương vị...
115000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - vc2,5

Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - vc2,5

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - vc2,5 của Như Lan với hương vị...
140000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay Rong biển 2 trứng 300g - rb3

Thập cẩm Gà quay Rong biển 2 trứng 300g - rb3

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay Rong biển 2 trứng 300g - rb3 của Như Lan với hương vị...
145000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc3

Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc3

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc3 của Như Lan với hương vị truyền...
145000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc2,5

Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc2,5

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc2,5 của Như Lan với hương vị truyền...
125000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc0

Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc0

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc0 của Như Lan với hương vị truyền...
145000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - tch

Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - tch

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - tch của Như Lan với hương vị truyền...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx3

Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx3

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx3 của Như Lan với hương vị truyền...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 250g - dx2,5

Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 250g - dx2,5

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 250g - dx2,5 của Như Lan với hương vị...
80000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 200g - dxh

Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 200g - dxh

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 200g - dxh của Như Lan với hương vị truyền...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Đậu Xanh Sen 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- dxak

Đậu Xanh Sen 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- dxak

Bánh Trung Thu Đậu Xanh Sen 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- dxak của Như Lan...
115000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Môn Sen 2 trứng 300g - m3

Môn Sen 2 trứng 300g - m3

Bánh Trung Thu Môn Sen 2 trứng 300g - m3 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Môn Sen 2 trứng 250g - m2,5

Môn Sen 2 trứng 250g - m2,5

Bánh Trung Thu Môn Sen 2 trứng 250g - m2,5 của Như Lan với hương vị truyền thống...
80000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Môn Sen 1 trứng 200g - mh

Môn Sen 1 trứng 200g - mh

Bánh Trung Thu Môn Sen 1 trứng 200g - mh của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dừa sầu riêng 2 trứng 300g - dua3

Dừa sầu riêng 2 trứng 300g - dua3

Bánh Trung Thu Dừa sầu riêng 2 trứng 300g - dua3 của Như Lan với hương vị truyền...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dừa sầu riêng 2 trứng 250g - dua25

Dừa sầu riêng 2 trứng 250g - dua25

Bánh Trung Thu Dừa sầu riêng 2 trứng 250g - dua25 của Như Lan với hương vị truyền thống...
80000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dừa sầu riêng 1 trứng 200g - duah

Dừa sầu riêng 1 trứng 200g - duah

Bánh Trung Thu Dừa sầu riêng 1 trứng 200g - duah của Như Lan với hương vị truyền thống...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dẻo Đậu xanh Sen chay 0 trứng 300g - ddxc3

Dẻo Đậu xanh Sen chay 0 trứng 300g - ddxc3

Bánh Trung Thu Dẻo Đậu xanh Sen chay 0 trứng 300g - ddxc3 của Như Lan với hương vị...
75000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dẻo Thập cẩm Chay 0 trứng 300g - dtcc

Dẻo Thập cẩm Chay 0 trứng 300g - dtcc

Bánh Trung Thu Dẻo Thập cẩm Chay 0 trứng 300g - dtcc của Như Lan với hương vị truyền thống...
90000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Dừa Sầu riêng 0 trứng 300g - dua0

Bánh Dừa Sầu riêng 0 trứng 300g - dua0

Bánh Trung Thu Dừa Sầu riêng 0 trứng 300g - dua0 của Như Lan với hương vị truyền...
95000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Không Trứng Môn Sen 0 trứng 300g - m0

Bánh Không Trứng Môn Sen 0 trứng 300g - m0

Bánh Trung Thu Môn Sen 0 trứng 300g - m0 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
95000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Đậu xanh Sen 0 trứng 300g - dx0

Đậu xanh Sen 0 trứng 300g - dx0

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen 0 trứng 300g - dx0 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
95000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập Cẩm Chay 0 trứng 300g - tcc

Thập Cẩm Chay 0 trứng 300g - tcc

Bánh Trung Thu Thập Cẩm Chay 0 trứng 300g - tcc của Như Lan với hương vị truyền thống...
130000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dẻo Môn Sen 1trứng 300g dm3

Dẻo Môn Sen 1trứng 300g dm3

Dẻo Môn Sen 1trứng 300g dm3
85000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dẻo đâu xanh sen 1 trứng 300g - ddx3

Dẻo đâu xanh sen 1 trứng 300g - ddx3

Bánh Trung Thu Dẻo đâu xanh sen 1 trứng 300g - ddx3 của Như Lan với hương vị truyền...
85000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dẻo Thập cẩm Gà quay 1trứng 300g - dtc3

Dẻo Thập cẩm Gà quay 1trứng 300g - dtc3

Bánh Trung Thu Dẻo Thập cẩm Gà quay 1trứng 300g - dtc3 của Như Lan với hương vị truyền...
110000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Mè đậu đen 2 trứng 300g - dd3

Mè đậu đen 2 trứng 300g - dd3

Bánh Trung Thu Mè đậu đen 2 trứng 300g - dd3 của Như Lan với hương vị truyền thống...
100000
Sen Phô mai Tiramisu  2 trứng 300g - tira3

Sen Phô mai Tiramisu 2 trứng 300g - tira3

Bánh Trung Thu Sen Phô mai Tiramisu 2 trứng 300g - tira3 của Như Lan với hương vị truyền...
110000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Sen Phô mai Tiramisu 1 trứng 200g - tirah

Sen Phô mai Tiramisu 1 trứng 200g - tirah

Bánh Trung Thu Sen Phô mai Tiramisu 1 trứng 200g - tirah của Như Lan với hương vị truyền...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Sen  Hạnh Nhân 2 trứng 300g - hn3

Sen Hạnh Nhân 2 trứng 300g - hn3

Bánh Trung Thu Sen Hạnh Nhân 2 trứng 300g - hn3 của Như Lan với hương vị truyền thống...
110000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Hạt sen Trà xanh 2 trứng 300g - tra3

Hạt sen Trà xanh 2 trứng 300g - tra3

Bánh Trung Thu Hạt sen Trà xanh 2 trứng 300g - tra3 của Như Lan với hương vị truyền...
110000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò Thủ Xào Như Lan

Giò Thủ Xào Như Lan

Giò Thủ Xào Như Lan (kg) thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Chả mực Như Lan (1kg)

Chả mực Như Lan (1kg)

Chả mực Như Lan (1kg) thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
450000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Chả cua Như Lan (1kg)

Chả cua Như Lan (1kg)

Chả cua Như Lan (1kg) thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
450000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xúc Xích Đức

Xúc Xích Đức

Xúc xích Hương Vị Đức của Như Lan (kg) thành phần nguyên liệu đều...
350000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Pate Hộp

Pate Hộp

Pate Hộp thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò Bò - Chả Bò Như Lan cây 500g

Giò Bò - Chả Bò Như Lan cây 500g

Giò Bò - Chả Bò Như Lan cây 500g được sản xuất từ nguồn nguyên liệu...
175000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò Thủ 500G

Giò Thủ 500G

Giò Thủ Như Lan cây 500g được sản xuất từ nguồn nguyên liệu thịt heo đạt...
150000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò Lụa - Chả Lụa cây 500g

Giò Lụa - Chả Lụa cây 500g

Giò Lụa 500G - Chả Lụa Như Lan cây 500g được sản xuất từ nguồn nguyên liệu...
150000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Jambon Da Bao

Jambon Da Bao

Jambon Da Bao  thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Chả Quế Như Lan

Chả Quế Như Lan

Chả Quế Như Lan miếng 1 kg được sản xuất từ nguồn nguyên liệu thịt heo đạt chuẩn,...
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Chả Chiên Tròn Như Lan

Chả Chiên Tròn Như Lan

Chả Chiên Như Lan miếng 1kg được sản xuất từ nguồn nguyên liệu thịt heo đạt...
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò heo rút xương

Giò heo rút xương

Giò Heo Rút Xương Như Lan (kg) cân lên tính tiền 1 cái khoảng...
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Chà Bông Cá 200g Như Lan

Chà Bông Cá 200g Như Lan

 Chà Bông Cá 200g Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn...
200000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Tôm Khô Như Lan

Tôm Khô Như Lan

Tôm Khô Như Lan 1kg phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
1600000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vịt Lạp Như Lan

Vịt Lạp Như Lan

Vịt Lạp Như Lan (kg) phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
400000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Lạp xưởng tươi Như Lan 1kg

Lạp xưởng tươi Như Lan 1kg

Lạp xưởng tươi Như Lan (1kg) có gói 500g thành phần nguyên liệu đều được...
350000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Lạp xưởng tôm 500g

Lạp xưởng tôm 500g

Lạp xưởng Tôm Như Lan 500g thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
175000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Mực Trắng Như Lan Gói 200g

Mực Trắng Như Lan Gói 200g

Mực Trắng Như Lan Gói 200g được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, đảm...
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Mực Trắng Như Lan Gói 460g

Mực Trắng Như Lan Gói 460g

Mực Trắng Như Lan Gói 460g được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, đảm...
600000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Khô gà lá chanh Như Lan

Khô gà lá chanh Như Lan

Khô gà lá chanh Như Lan (1kg) có hủ 140g và 300g thành phần...
400000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Khô Bò Ướt Như Lan Gói 500g

Khô Bò Ướt Như Lan Gói 500g

Khô Bò Ướt Như Lan Gói 500g thành phần nguyên liệu đều được chọn...
425000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Khô Bò Sợi Gói 500G

Khô Bò Sợi Gói 500G

Khô Bò Sợi Như Lan Gói 500G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
425000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Khô Bò Giòn Gói 500G

Khô Bò Giòn Gói 500G

Khô Bò Giòn Như Lan Gói 500G/325,000 VNĐ thành phần nguyên liệu đều...
325000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Khô Bò Giòn Gói 250G

Khô Bò Giòn Gói 250G

Khô Bò Giòn Như Lan Gói 250G/163,000 VNĐ thành phần nguyên liệu đều...
163000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Ba Rọi Quay

Ba Rọi Quay

Heo Quay, Ba Rọi Quay Như Lan 400,000 VNĐ/1kg thành phần nguyên liệu đều được chọn...
400000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò Heo Xông Khói

Giò Heo Xông Khói

Giò Heo Xông Khói (cái) thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
200000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Heo Sữa

Heo Sữa

Heo Sữa Quay Như Lan 500,000 VNĐ/1kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
500000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Gà quay

Gà quay

Gà Quay Như Lan 1 con khoảng 1,2-1,4 kg cân lên tính tiền thành phần...
200000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vịt quay

Vịt quay

Vịt Quay Như Lan 350,000 VNĐ/con thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
350000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Gà Ta Luộc

Gà Ta Luộc

Gà Ta Luộc tính kg con khoảng 1,4kg cân lên tính tiền thành phần...
200000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cua kẹp chả lụa

Cua kẹp chả lụa

Cua kẹp chả lụa Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
25000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Sandwich Lạt

Sandwich Lạt

Sandwich Lạt Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
65000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Mì Xíu Mại

Bánh Mì Xíu Mại

Bánh Mì Xíu Mại Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Mì Hy Lạp/ Tươi

Bánh Mì Hy Lạp/ Tươi

Bánh Mì Hy Lạp/ Tươi Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Mì Phomai

Bánh Mì Phomai

Bánh Mì Phomai Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Mì Chả Lụa

Bánh Mì Chả Lụa

Bánh Mì Chả Lụa Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ

Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ

Bánh Mì Bbq/ Thổ Nhĩ Kỳ Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Mì Heo Quay

Bánh Mì Heo Quay

Bánh Mì Heo Quay Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
35000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Mì Cóc Mềm Thịt

Bánh Mì Cóc Mềm Thịt

Bánh Mì Cóc Mềm Thịt Như Lan thành phần nguyên liệu đều được...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Mì Thịt

Bánh Mì Thịt

Bánh Mì Thịt Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
HAMBURGER BÒ

HAMBURGER BÒ

Hamburger Bò Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
40000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Sandwich thịt Như Lan

Sandwich thịt Như Lan

Sandwich thịt của Hộ Kinh Doanh Như Lan là một trong sản phẩm đang được rất nhiều...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Đùi Gà Quay Như Lan

Xôi Đùi Gà Quay Như Lan

Xôi Đùi Gà Quay Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
35000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Lạp Xưởng Khô

Xôi Lạp Xưởng Khô

Xôi Lạp Xưởng Khô Như Lan 30,000 VNĐ/phần thành phần nguyên liệu đều được...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Mặn

Xôi Mặn

Xôi Mặn Như Lan 30,000 VNĐ/phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Dày Chả Như Lan

Bánh Dày Chả Như Lan

Bánh Dày Chả Như Lan 15,000 VNĐ/cái thành phần nguyên liệu đều được...
15000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng Như Lan 1,2Kg

Bánh Chưng Như Lan 1,2Kg

Bánh Chưng Như Lan 1,2Kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
180000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng Như Lan 700G

Bánh Chưng Như Lan 700G

Bánh Chưng Như Lan 700G/cái thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Cúc

Xôi Cúc

Xôi Cúc thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
15000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Bao Thịt

Bánh Bao Thịt

Bánh Bao Thịt thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
25000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Đùi Gà Quay

Cơm Đùi Gà Quay

Chúng tôi nhận đặt cơm văn phòng, Cơm Đùi Gà Quay và có giao...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Heo Quay

Cơm Heo Quay

Chúng tôi nhận đặt cơm văn phòng, Cơm Heo Quay và có giao hàng trong...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Heo Quay Xào Cải Chua

Cơm Heo Quay Xào Cải Chua

Chúng tôi nhận đặt cơm văn phòng, Cơm Heo Quay Xào Cải Chua và có...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Bò Xào Bông Cải

Cơm Bò Xào Bông Cải

Chúng tôi nhận đặt cơm văn phòng, Cơm Bò Xào Bông Cải và...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Sườn Như Lan

Cơm Sườn Như Lan

Chúng tôi nhận đặt cơm văn phòng, Cơm Sườn Như Lan có giao hàng...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Lưỡi Mèo Như Lan hộp 200g

Bánh Lưỡi Mèo Như Lan hộp 200g

Bánh Lưỡi Mèo Như Lan hộp 200g thành phần nguyên liệu đều được chọn...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bông Lan Trứng Muối Như Lan

Bông Lan Trứng Muối Như Lan

Bông Lan Trứng Muối Như Lan (hộp) hành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
40000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Su Kem( hộp 1 cái) Như Lan

Su Kem( hộp 1 cái) Như Lan

Su Kem( hộp 1 cái) Như Lan
10000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cốm Lá Gai Như Lan

Cốm Lá Gai Như Lan

Cốm Lá Gai Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
8000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Phú Sĩ Như Lan

Bánh Phú Sĩ Như Lan

Bánh Phú Sĩ Như Lan (ổ) thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
80000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Dừa Như Lan

Bánh Dừa Như Lan

 Bánh Dừa Như Lan Thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
15000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chà Bông Như Lan

Bánh Chà Bông Như Lan

Bánh Chà Bông Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
15000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cua / Crossand Như Lan

Cua / Crossand Như Lan

Cua / Crossand Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
15000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Cốm Lá Dứa Như Lan

Bánh Cốm Lá Dứa Như Lan

Bánh Cốm Lá Dứa Như Lan 8,000 VNĐ/cái thành phần nguyên liệu đều...
10000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Pía (lột da)

Bánh Pía (lột da)

Bánh Pía (lột da) - Bánh Pía Như Lan 80,000 VNĐ/bịch 4 cái thành phần...
80000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bông Lan Lớn

Bông Lan Lớn

Bông Lan Lớn thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
85000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bông Lan Nhỏ

Bông Lan Nhỏ

Bông Lan Nhỏ thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ