Bánh Chưng Bánh Hấp

Cơm Rượu Nếp Bắc Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Nhỏ (300ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
17000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Rượu Nếp Bắc Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Lớn (500ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
35000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Rượu Nếp Than Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Than Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Than Lớn (500ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
35000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Rượu Nếp Than Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Than Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Than Nhỏ (300ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
17000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Bá Trạng Nhỏ 200g Như Lan

Bánh Bá Trạng Nhỏ 200g Như Lan

Bánh Bá Trạng Nhỏ 200g của Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn...
35000
Hết hàng
Bá Trạng Lớn 600g Như Lan

Bá Trạng Lớn 600g Như Lan

Bá Trạng Lớn 600g Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Bá Trạng Vừa 450g Như Lan

Bánh Bá Trạng Vừa 450g Như Lan

Bánh Bá Trạng Vừa 450g Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
55000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Ú

Bánh Ú

Bánh Ú Như Lan 70,000 VNĐ/10 cái thành phần nguyên liệu đều được chọn...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Rượu Nếp Nam Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Nam Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Nam Nhỏ (300ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
17000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Rượu Nếp Nam Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Nam Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Nam Lớn (500ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
35000
Hết hàng
Khoai Mì

Khoai Mì

Khoai Mì Như Lan 50,000 VNĐ/1kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Gấc

Xôi Gấc

Xôi Gấc Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
70000
Hết hàng
Xôi Chả Lụa

Xôi Chả Lụa

Xôi Chả Lụa Như Lan 30,000 VNĐ/phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Gà Đùi

Xôi Gà Đùi

Xôi Gà Đùi Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
35000
Hết hàng
Xôi Lạp Xưởng Khô

Xôi Lạp Xưởng Khô

Xôi Lạp Xưởng Khô Như Lan 30,000 VNĐ/phần thành phần nguyên liệu đều được...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Gà Xé

Xôi Gà Xé

Xôi Gà Xé Như Lan 30,000 VNĐ/phần thành phần nguyên liệu đều được...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Mặn

Xôi Mặn

Xôi Mặn Như Lan 30,000 VNĐ/phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Trắng

Xôi Trắng

Xôi Trắng Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
50000
Hết hàng
Bánh Dày Chả Như Lan

Bánh Dày Chả Như Lan

Bánh Dày Chả Như Lan 15,000 VNĐ/cái thành phần nguyên liệu đều được...
15000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Bá Trạng Nhỏ 200g- Cơ sở Như Lan

Bánh Bá Trạng Nhỏ 200g- Cơ sở Như Lan

Bánh Bá Trạng Nhỏ 200g của Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn...
35000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Bá Trạng Lớn 600g

Bánh Bá Trạng Lớn 600g

Bá Trạng Lớn 600g Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Tét Chay

Bánh Tét Chay

Bánh Tét Chay thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
130000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng Chay

Bánh Chưng Chay

Bánh Chưng Chay thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
130000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Tét Như Lan

Bánh Tét Như Lan

Bánh Tét Như Lan 180,000 VNĐ thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
170000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng Như Lan 1,2Kg

Bánh Chưng Như Lan 1,2Kg

Bánh Chưng Như Lan 1,2Kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
180000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng 1,5Kg

Bánh Chưng 1,5Kg

Bánh Chưng 1,5Kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
240000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng 2Kg

Bánh Chưng 2Kg

Bánh Chưng 2Kg/280,000 VNĐ thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
280000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng Như Lan 700G

Bánh Chưng Như Lan 700G

Bánh Chưng Như Lan 700G giá 100,000 VNĐ/cái thành phần nguyên liệu đều...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng 1kg

Bánh Chưng 1kg

Bánh Chưng 1kg/180,000 VNĐ thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
160000
Hết hàng
Xôi Cúc

Xôi Cúc

Xôi Cúc thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
15000
Hết hàng
Xôi Lá Sen

Xôi Lá Sen

Xôi Lá Sen thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
20000
Hết hàng
Bánh Bao Quấn

Bánh Bao Quấn

Bánh Bao Quấn thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
25000
Hết hàng
Bánh Giò

Bánh Giò

Bánh Giò thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
15000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Bao Ngọt

Bánh Bao Ngọt

Bánh Bao Ngọt thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
15000
Hết hàng
Bánh Bao Thịt

Bánh Bao Thịt

Bánh Bao Thịt thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
25000
Số lượng :
Thêm vào giỏ