Bánh trung thu

Bánh Chưng Bánh Hấp

Cơm Rượu Nếp Bắc Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Nhỏ (300ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
17000
Hết hàng
Cơm Rượu Nếp Bắc Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Lớn (500ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
35000
Hết hàng
Cơm Rượu Nếp Than Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Than Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Than Lớn (500ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
35000
Hết hàng
Cơm Rượu Nếp Than Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Than Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Than Nhỏ (300ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
17000
Hết hàng
Bánh Bá Trạng Nhỏ 250g Như Lan

Bánh Bá Trạng Nhỏ 250g Như Lan

Bánh Bá Trạng Nhỏ 250g của Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn...
40000
Hết hàng
Bá Trạng Lớn 550g Như Lan

Bá Trạng Lớn 550g Như Lan

Bá Trạng Lớn 550g Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
85000
Hết hàng
Bánh Bá Trạng Vừa 400g Như Lan

Bánh Bá Trạng Vừa 400g Như Lan

Bánh Bá Trạng Vừa 400g Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
65000
Hết hàng
Bánh Ú

Bánh Ú

Bánh Ú Như Lan 70,000 VNĐ/10 cái thành phần nguyên liệu đều được chọn...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Rượu Nếp Nam Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Nam Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Nam Nhỏ (300ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
17000
Hết hàng
Cơm Rượu Nếp Nam Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Nam Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Nam Lớn (500ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
35000
Hết hàng
Khoai Mì

Khoai Mì

Khoai Mì Như Lan 50,000 VNĐ/1kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Gấc

Xôi Gấc

Xôi Gấc Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
70000
Hết hàng
Xôi Chả Lụa

Xôi Chả Lụa

Xôi Chả Lụa Như Lan 30,000 VNĐ/phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Đùi Gà Quay Như Lan

Xôi Đùi Gà Quay Như Lan

Xôi Đùi Gà Quay Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
35000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Lạp Xưởng Khô

Xôi Lạp Xưởng Khô

Xôi Lạp Xưởng Khô Như Lan 30,000 VNĐ/phần thành phần nguyên liệu đều được...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Gà Xé

Xôi Gà Xé

Xôi Gà Xé Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Mặn

Xôi Mặn

Xôi Mặn Như Lan 30,000 VNĐ/phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Trắng

Xôi Trắng

Xôi Trắng Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
50000
Hết hàng
Bánh Dày Chả Như Lan

Bánh Dày Chả Như Lan

Bánh Dày Chả Như Lan 15,000 VNĐ/cái thành phần nguyên liệu đều được...
15000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Bá Trạng Nhỏ 250g- Cơ sở Như Lan

Bánh Bá Trạng Nhỏ 250g- Cơ sở Như Lan

Bánh Bá Trạng Nhỏ 250g của Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn...
40000
Hết hàng
Bánh Bá Trạng Lớn 550g

Bánh Bá Trạng Lớn 550g

Bá Trạng Lớn 550g Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
85000
Hết hàng
Bánh Tét Chay 1,1kg

Bánh Tét Chay 1,1kg

Bánh Tét Chay 1,1kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
130000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng Chay 1,1kg

Bánh Chưng Chay 1,1kg

Bánh Chưng Chay 1,1kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
130000
Hết hàng
Bánh Tét Như Lan 1,2kg

Bánh Tét Như Lan 1,2kg

Bánh Tét Như Lan 1,2kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
170000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng Như Lan 1,2Kg

Bánh Chưng Như Lan 1,2Kg

Bánh Chưng Như Lan 1,2Kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
180000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng 1,5Kg

Bánh Chưng 1,5Kg

Bánh Chưng 1,5Kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
240000
Hết hàng
Bánh Chưng 2Kg

Bánh Chưng 2Kg

Bánh Chưng 2Kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
280000
Hết hàng
Bánh Chưng Như Lan 700G

Bánh Chưng Như Lan 700G

Bánh Chưng Như Lan 700G/cái thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Chưng 1kg

Bánh Chưng 1kg

Bánh Chưng thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
Liên hệ
Hết hàng
Xôi Cúc

Xôi Cúc

Xôi Cúc thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
15000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xôi Lá Sen

Xôi Lá Sen

Xôi Lá Sen thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
20000
Hết hàng
Bánh Bao Quấn

Bánh Bao Quấn

Bánh Bao Quấn thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
25000
Hết hàng
Bánh Giò

Bánh Giò

Bánh Giò thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
15000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Bao Ngọt

Bánh Bao Ngọt

Bánh Bao Ngọt thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
15000
Hết hàng
Bánh Bao Thịt

Bánh Bao Thịt

Bánh Bao Thịt thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
25000
Số lượng :
Thêm vào giỏ