Bánh trung thu

Sản phẩm

Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g - tc 4

Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g - tc 4

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền thống...
175000
Hết hàng
Combo HỘP ĐẶC BIỆT: 2,4 kg - b1

Combo HỘP ĐẶC BIỆT: 2,4 kg - b1

Bánh Trung Thu Combo HỘP ĐẶC BIỆT: 2,4 kg - b1 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
1070000
Hết hàng
Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc 3

Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc 3

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc 3 của Như Lan với hương vị truyền...
145000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 8 trứng 1,2kg - yen 1k2

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 8 trứng 1,2kg - yen 1k2

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 8 trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị...
750000
Hết hàng
Combo HỘP ĐẶC BIỆT: 1,8 kg - b2

Combo HỘP ĐẶC BIỆT: 1,8 kg - b2

Bánh Trung Thu Combo HỘP ĐẶC BIỆT: 1,8 kg - b2 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
860000
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 3 trứng 400g - dx 4

Đậu xanh Sen Sầu riêng 3 trứng 400g - dx 4

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 3 trứng 400g - dx 4 của Như Lan với hương vị...
125000
Hết hàng
Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc 2,5

Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc 2,5

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc 2,5 của Như Lan với hương vị truyền...
125000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 6 trứng 1kg - yen 1kg

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 6 trứng 1kg - yen 1kg

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 6 trứng 1kg - yen 1kg của Như Lan với hương...
630000
Hết hàng
Môn Sen 3 trứng 400g - m 4

Môn Sen 3 trứng 400g - m 4

Bánh Trung Thu Môn Sen 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
125000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg - vc 1k2

Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg - vc 1k2

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị...
650000
Hết hàng
Combo Hộp 4 cái : 1,6 kg - b3

Combo Hộp 4 cái : 1,6 kg - b3

Bánh Trung Thu Hộp 4 cái : 1,6 kg - b3 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
815000
Hết hàng
Môn Sen 2 trứng 300g - m 3

Môn Sen 2 trứng 300g - m 3

Bánh Trung Thu Môn Sen 2 trứng 300g - m 3 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
100000
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx 3

Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx 3

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx 3 của Như Lan với hương vị...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc 0

Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc 0

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc 0 của Như Lan với hương vị truyền...
145000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi cá Thập cẩm Gà quay 6 trứng 1kg - vc 1kg

Vi cá Thập cẩm Gà quay 6 trứng 1kg - vc 1kg

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 6 trứng 1kg - vc 1kg của Như Lan với hương vị...
550000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 3 trứng 400g - yen 4

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 3 trứng 400g - yen 4

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 3 trứng 400g - yen 4 của Như Lan với hương...
275000
Hết hàng
Dẻo Vi cá Thập cẩm Gà quay 6trứng 1,2kg - d vc 1k2

Dẻo Vi cá Thập cẩm Gà quay 6trứng 1,2kg - d vc 1k2

Bánh Trung Thu Dẻo Vi cá Thập cẩm Gà quay 6trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị...
430000
Hết hàng
Combo Hộp 4 cái : 1,6 kg - b4

Combo Hộp 4 cái : 1,6 kg - b4

Bánh Trung Thu Combo Hộp 4 cái : 1,6 kg - b4 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
725000
Hết hàng
Môn Sen 2 trứng 250g - m 2,5

Môn Sen 2 trứng 250g - m 2,5

Bánh Trung Thu Môn Sen 2 trứng 250g - m 2,5 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
80000
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 250g - dx 2,5

Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 250g - dx 2,5

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 250g - dx 2,5 của Như Lan với hương vị...
80000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g - vc 4

Vi cá Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g - vc 4

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g - vc 4 của Như Lan với hương vị...
205000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen 3

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen 3

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen 3 của Như Lan với hương...
220000
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 8 trứng 1,2kg - dx 1k2

Đậu xanh Sen Sầu riêng 8 trứng 1,2kg - dx 1k2

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 8 trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị truyền...
370000
Hết hàng
Thập cẩm Gà quay Rong biển 3 trứng 400g - rb 4

Thập cẩm Gà quay Rong biển 3 trứng 400g - rb 4

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay Rong biển 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền...
175000
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 200g - dx h

Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 200g - dx h

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 200g - dx h của Như Lan với hương vị...
70000
Hết hàng
Thập cẩm Gà quay Rong biển 2 trứng 300g - rb 3

Thập cẩm Gà quay Rong biển 2 trứng 300g - rb 3

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay Rong biển 2 trứng 300g - rb 3 của Như Lan với hương vị...
145000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc 3

Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc 3

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc 3 của Như Lan với hương vị...
160000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bông Lan Trứng Muối Như Lan

Bông Lan Trứng Muối Như Lan

Bông Lan Trứng Muối Như Lan (hộp) hành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
40000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Chân Gà Ngâm Xả Tắc Như Lan

Chân Gà Ngâm Xả Tắc Như Lan

Chân Gà Ngâm Xả Tắc Như Lan (hủ )thành phần nguyên liệu đều được...
50000
Hết hàng
Ớt Ngâm Như Lan

Ớt Ngâm Như Lan

Ớt Ngâm Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Mứt Dừa Sợi Như Lan

Mứt Dừa Sợi Như Lan

Mứt Dừa Sợi Như Lan (1kg) thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
150000
Hết hàng
Ô Mai Me Như Lan (1kg)

Ô Mai Me Như Lan (1kg)

Ô Mai Me Như Lan (1kg) phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
150000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Chà Bông Cá 200g Như Lan

Chà Bông Cá 200g Như Lan

 Chà Bông Cá 200g Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn...
200000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
KHÔ BÒ CÂY NHƯ LAN HỦ 500G

KHÔ BÒ CÂY NHƯ LAN HỦ 500G

Khô Bò Cây Như Lan Hủ 500G thành phần nguyên liệu đều được chọn...
450000
Hết hàng
Khô Bò Cây Như Lan Hủ 250G

Khô Bò Cây Như Lan Hủ 250G

Khô Bò Cây Như Lan Hủ 250G thành phần nguyên liệu đều được chọn...
225000
Hết hàng
Cua kẹp chả lụa

Cua kẹp chả lụa

Cua kẹp chả lụa Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
25000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi cá Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - vc 0

Vi cá Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - vc 0

Vi cá Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
160000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Rượu Nếp Bắc Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Nhỏ (300ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Nhỏ (300ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
17000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Rượu Nếp Bắc Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Lớn (500ml)

Cơm Rượu Nếp Bắc Lớn (500ml) Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
35000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Su Kem( hộp 1 cái) Như Lan

Su Kem( hộp 1 cái) Như Lan

Su Kem( hộp 1 cái) Như Lan
10000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Gói Quà Tết Như Lan 1108

Gói Quà Tết Như Lan 1108

Gói Quà Tết Như Lan 1108 Mứt   130,000 Lạp xưởng  ...
1108000
Hết hàng
Gói Quà Tết Như Lan 813

Gói Quà Tết Như Lan 813

Gói Quà Tết Như Lan 813  Mứt   130,000 Lạp xưởng  ...
813000
Hết hàng
Gói Quà Tết Như Lan 783

Gói Quà Tết Như Lan 783

Gói Quà Tết Như Lan 783  Mứt   130,000 Lạp xưởng  ...
783000
Hết hàng
Gói Quà Tết Như Lan 920

Gói Quà Tết Như Lan 920

Gói Quà Tết Như Lan 920 Mứt   130,000 Lạp xưởng  ...
920000
Hết hàng
Mứt Me Cay Như Lan

Mứt Me Cay Như Lan

 Mứt Me Cay Như Lan 1kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
300000
Hết hàng
Mứt Me Như Lan

Mứt Me Như Lan

 Mứt Me Như Lan 1kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay 1 trứng 150g - tc 15

Thập cẩm Gà quay 1 trứng 150g - tc 15

Thập cẩm Gà quay 1 trứng 150g - tc 15 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
70000
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 150g - dx 15

Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 150g - dx 15

Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 150g - dx 15 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
50000
Hết hàng
Giò Heo Xông Khói Có Da

Giò Heo Xông Khói Có Da

Giò Heo Xông Khói Có Da của Như Lan 250,000 VNĐ/cái thành phần...
250000
Hết hàng
Tôm Khô Như Lan

Tôm Khô Như Lan

Tôm Khô Như Lan 1kg phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
1600000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Cá Kho Như Lan

Cơm Cá Kho Như Lan

ccakho
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Vịt Quay Như Lan

Cơm Vịt Quay Như Lan

cvitq
60000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Gà Xào Nấm Đông Cô Như Lan

Cơm Gà Xào Nấm Đông Cô Như Lan

cgaxao
Liên hệ
Hết hàng
Cơm Heo Quay Xào Bông Cải Như Lan

Cơm Heo Quay Xào Bông Cải Như Lan

cheoqcai
Liên hệ
Hết hàng
Cơm Bò Xào Như Lan

Cơm Bò Xào Như Lan

cboxao
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Cánh Gà Chiên Nước Mắm Như Lan

Cơm Cánh Gà Chiên Nước Mắm Như Lan

ccanhga
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Gà Quay Như Lan

Cơm Gà Quay Như Lan

cgaq
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Gà Luộc Như Lan

Cơm Gà Luộc Như Lan

cgal
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Thịt Kho Hột Vịt Như Lan

Cơm Thịt Kho Hột Vịt Như Lan

ctkho
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Heo Quay Xào Cải Chua Như Lan

Cơm Heo Quay Xào Cải Chua Như Lan

cheoqxao
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Bánh Mì Phá Lấu Như Lan

Bánh Mì Phá Lấu Như Lan

bmphalau
Liên hệ
Hết hàng
Cơm Xá Xíu Như Lan

Cơm Xá Xíu Như Lan

cxaxiu
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Heo Quay Như Lan

Cơm Heo Quay Như Lan

cheoquay
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Phá Lấu Như Lan

Cơm Phá Lấu Như Lan

cphalau
Liên hệ
Hết hàng
Cơm Thịt Luộc Như Lan

Cơm Thịt Luộc Như Lan

ctluoc
Liên hệ
Hết hàng
Cơm Chả Lụa Kho Tiêu Như Lan

Cơm Chả Lụa Kho Tiêu Như Lan

cluakho
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Sườn Bì Chả Như Lan

Cơm Sườn Bì Chả Như Lan

csuon
Liên hệ
Hết hàng
Ragu Bò + Bánh mì Như Lan

Ragu Bò + Bánh mì Như Lan

ragu
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cải Chua Như Lan

Cải Chua Như Lan

Cải Chua Như Lan 25,000 VNĐ/1kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cóc Ngâm Như Lan

Cóc Ngâm Như Lan

cocn
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xoài Ngâm Như Lan

Xoài Ngâm Như Lan

xoain
30000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Rau Muống L Như Lan

Rau Muống L Như Lan

raul
80000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Rau Muống N Như Lan

Rau Muống N Như Lan

raun
40000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cà Pháo L Như Lan

Cà Pháo L Như Lan

Cà Pháo L Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cà Pháo N Như Lan

Cà Pháo N Như Lan

Cà Pháo N Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
35000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Tỏi Chua Như Lan

Tỏi Chua Như Lan

toichua
60000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Tiêu Ngâm Như Lan

Tiêu Ngâm Như Lan

Tiêu Ngâm Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Kim Chi L Như Lan

Kim Chi L Như Lan

kiml
100000
Hết hàng
Kim Chi N Như Lan

Kim Chi N Như Lan

kimn
40000
Hết hàng
Hành Ngâm L Như Lan

Hành Ngâm L Như Lan

Hành Ngâm L Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
120000
Hết hàng
Hành Ngâm N Như Lan

Hành Ngâm N Như Lan

 thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp...
60000
Hết hàng
Dưa Nụ L Như Lan

Dưa Nụ L Như Lan

nul
160000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dưa Nụ N Như Lan

Dưa Nụ N Như Lan

nun
80000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Kiệu Ngâm Đ Như Lan

Kiệu Ngâm Đ Như Lan

Kiệu Ngâm Đ Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
320000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Kiệu Ngâm L Như Lan

Kiệu Ngâm L Như Lan

Kiệu Ngâm L Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
150000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Kiệu Ngâm N Như Lan

Kiệu Ngâm N Như Lan

Kiệu Ngâm N Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dưa Món Đ Như Lan

Dưa Món Đ Như Lan

Dưa Món Đ Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dưa Món L Như Lan

Dưa Món L Như Lan

Dưa Món L Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
150000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Dưa Món N Như Lan

Dưa Món N Như Lan

Dưa Món N Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Lỗ Tai Chua Ngâm Đ Như Lan

Lỗ Tai Chua Ngâm Đ Như Lan

Lỗ Tai Chua Ngâm Đ Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
400000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Lỗ Tai Chua Ngâm L Như Lan

Lỗ Tai Chua Ngâm L Như Lan

Lỗ Tai Chua Ngâm L Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
160000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Lỗ Tai Chua Ngâm N Như Lan

Lỗ Tai Chua Ngâm N Như Lan

tain
80000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Tôm Chua L Như Lan

Tôm Chua L Như Lan

toml
350000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Tôm Chua N Như Lan

Tôm Chua N Như Lan

tomn
140000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vịt Lạp Như Lan

Vịt Lạp Như Lan

Vịt Lạp Như Lan 1kg phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
400000
Hết hàng
Vịt Lạp Như Lan

Vịt Lạp Như Lan

Vịt Lạp Như Lan (kg) phần thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
400000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Lạp Xưỡng Trứng muối Như Lan

Lạp Xưỡng Trứng muối Như Lan

lapxuongtrung
350000
Hết hàng
Xúc Xích Heo Phô Mai Như Lan

Xúc Xích Heo Phô Mai Như Lan

xxhpm
350000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xúc Xích Bò Phô Mai Như Lan

Xúc Xích Bò Phô Mai Như Lan

xxbpm
350000
Hết hàng
Xúc Xích Tỏi Như Lan

Xúc Xích Tỏi Như Lan

xxtoi
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ