Thực phẩm

Pate gan heo

Pate gan heo

200000
Hết hàng
Xúc xích heo

Xúc xích heo

300000
Hết hàng
Giò thủ 250g

Giò thủ 250g

75000
Hết hàng
Chả bò 500g

Chả bò 500g

150000
Hết hàng
Nem chua 250g

Nem chua 250g

75000
Hết hàng
Nem chua 500g

Nem chua 500g

150000
Hết hàng