Mooncakes

COMBO BÁNH HỘP

Hộp 4 cái : 1,6 kg - b3
Hộp 4 cái : 1,6 kg - b3
Phí giao hàng
:
selling price
815000
Description

Bánh Trung Thu Hộp 4 cái : 1,6 kg - b3 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng thơm ngon đậm đà an toàn đảm bảo sức khỏe chất lượng, vị ngọt phù hợp, là sự lựa chọn lí tưởng cho gia đình bạn vào mỗi dịp lễ trung thu.

Ingredients
prodcuts
HỘP ĐẶC BIỆT: 2,4 kg - b1

HỘP ĐẶC BIỆT: 2,4 kg - b1

Bánh Trung Thu HỘP ĐẶC BIỆT: 2,4 kg - b1 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
1070000
Quantity :
Add to cart
HỘP ĐẶC BIỆT: 1,8 kg - b2

HỘP ĐẶC BIỆT: 1,8 kg - b2

Bánh Trung Thu HỘP ĐẶC BIỆT: 1,8 kg - b2 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
860000
Quantity :
Add to cart
Hộp 4 cái : 1,6 kg - b4

Hộp 4 cái : 1,6 kg - b4

Bánh Trung Thu Hộp 4 cái : 1,6 kg - b4 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
725000
Quantity :
Add to cart
Combo Hộp Bánh Chay 4 cái : 1,2 kg - b28

Combo Hộp Bánh Chay 4 cái : 1,2 kg - b28

Bánh Trung Thu Combo Hộp Bánh Chay 4 cái : 1,2 kg - b28 của Như Lan với hương vị...
415000
Quantity :
Add to cart
Combo Hộp Thiếu Nhi  4 cái : 0,6 kg - b27

Combo Hộp Thiếu Nhi 4 cái : 0,6 kg - b27

Bánh Trung Thu Combo Hộp Thiếu Nhi 4 cái : 0,6 kg - b27 của Như Lan với hương vị truyền...
240000
Quantity :
Add to cart
Combo Hộp 4 cái : 0,8 kg - b26

Combo Hộp 4 cái : 0,8 kg - b26

Bánh Trung Thu Combo Hộp 4 cái : 0,8 kg - b26 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
340000
Quantity :
Add to cart
Combo Hộp 4 cái : 0,8 kg - b25

Combo Hộp 4 cái : 0,8 kg - b25

Bánh Trung Thu Combo Hộp 4 cái : 0,8 kg - b25 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
355000
Quantity :
Add to cart
Combo Hộp 4 cái : 0,8 kg - b24

Combo Hộp 4 cái : 0,8 kg - b24

Bánh Trung Thu Combo Hộp 4 cái : 0,8 kg - b24 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
370000
Quantity :
Add to cart