Quy Chế Hoạt Động

Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân
01/10/2018

Hộ kinh doanh Như Lan

Cơ sở 1: Địa chỉ: 50 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

   Điện thoại: (028) 38 29 29 70

Cơ sở 2: Địa chỉ: 64 - 66 – 68 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

              Điện thoại: (028) 39 14 13 38

Cơ sở 3: Địa chỉ: 365 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM

             Điện thoại: (028) 38 29 25 90

Email: cosonhulan@gmail.com