Mooncakes

Thực phẩm

Xúc xích tỏi
Xúc xích tỏi
selling price
300000
Description
Ingredients
prodcuts
Rượu Mai quế lộ

Rượu Mai quế lộ

350000
Quantity :
Add to cart
Khô bò cục

Khô bò cục

750000
Quantity :
Add to cart
Khô bò sợi

Khô bò sợi

750000
Quantity :
Add to cart
Khô bò

Khô bò

750000
Quantity :
Add to cart
Mực ăn liền

Mực ăn liền

510000
Quantity :
Add to cart
Xúc xích bò Salami

Xúc xích bò Salami

300000
Quantity :
Add to cart
Jambon Da Bao

Jambon Da Bao

300000
Quantity :
Add to cart
Xúc xích heo phô mai

Xúc xích heo phô mai

300000
Quantity :
Add to cart