Thực phẩm

Xúc xích tỏi
Xúc xích tỏi
selling price
contac us
Description
Ingredients
prodcuts
Cơm Rượu Nếp Thang

Cơm Rượu Nếp Thang

Cơm Rượu Nếp Thang
35000
Quantity :
Add to cart
Cơm Rượu Nếp Bắc

Cơm Rượu Nếp Bắc

Cơm Rượu Nếp Bắc
35000
Quantity :
Add to cart
Cơm Rượu Gạo Nếp

Cơm Rượu Gạo Nếp

Cơm Rượu Gạo Nếp
17000
Quantity :
Add to cart
Bánh Ú Lá Tre

Bánh Ú Lá Tre

Bánh Ú Lá Tre giá 50.000 vnđ một sâu 10 cái
50000
Quantity :
Add to cart
Bánh Bá Trạng Lớn

Bánh Bá Trạng Lớn

70000
Quantity :
Add to cart
Bánh Bá Trạng Nhỏ

Bánh Bá Trạng Nhỏ

50000
Quantity :
Add to cart
Cơm Đùi Gà Quay

Cơm Đùi Gà Quay

Cơm Đùi Gà Quay
50000
Quantity :
Add to cart
Cơm Heo Quay

Cơm Heo Quay

Cơm Heo Quay
50000
Quantity :
Add to cart