Thịt Nguội

Jambon Xông Khói

Jambon Xông Khói

Jambon Xông Khói thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Sấy Gạo Lức Lớn

Cơm Sấy Gạo Lức Lớn

Cơm Sấy Gạo Lức Lớn thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
45000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Sấy Cbông Rong Biển

Cơm Sấy Cbông Rong Biển

Cơm Sấy Cbông Rong Biển thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
45000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Sấy Chà Bông Tôm

Cơm Sấy Chà Bông Tôm

Cơm Sấy Chà Bông Tôm thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
45000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Cơm Sấy Chà Bông Heo

Cơm Sấy Chà Bông Heo

Cơm Sấy Chà Bông Heo thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
35000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Chà Bông Heo 200G

Chà Bông Heo 200G

Chà Bông Heo 200G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
140000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Chà Bông Heo 100G

Chà Bông Heo 100G

Chà Bông Heo 100G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
70000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Xúc Xích Bò 200G

Xúc Xích Bò 200G

Xúc Xích Bò 200G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
300000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Pate Hộp

Pate Hộp

Pate Hộp thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp...
50000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Pate 140G

Pate 140G

Pate 140G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp...
28000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Nem Chua 250G

Nem Chua 250G

Nem Chua 250G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp...
75000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò Bò 500G

Giò Bò 500G

Giò Bò 500G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
150000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò Thủ 250G

Giò Thủ 250G

Giò Thủ 250G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
75000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò Thủ 500G

Giò Thủ 500G

Giò Thủ 500G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
150000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò Lụa 250G

Giò Lụa 250G

Giò Lụa 250G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
75000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Giò Lụa 500G

Giò Lụa 500G

Giò Lụa 500G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
150000
Số lượng :
Thêm vào giỏ