products

Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g

Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền thống...
180000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 8 trứng 1,2kg

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 8 trứng 1,2kg

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 8 trứng 1,2kg
720000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg

Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị...
600000
Hết hàng
Dẻo Vi cá Thập cẩm Gà quay 6trứng 1,2kg

Dẻo Vi cá Thập cẩm Gà quay 6trứng 1,2kg

Bánh Trung Thu Dẻo Vi cá Thập cẩm Gà quay 6trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị...
430000
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 8 trứng 1,2kg

Đậu xanh Sen Sầu riêng 8 trứng 1,2kg

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 8 trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị truyền...
350000
Hết hàng
Dẻo đâu xanh sen 6 trứng 1,2 kg

Dẻo đâu xanh sen 6 trứng 1,2 kg

Bánh Trung Thu Dẻo đâu xanh sen 6 trứng 1,2 kg của Như Lan với hương vị truyền thống...
300000
Hết hàng
Khô Bò Sợi Gói 500G

Khô Bò Sợi Gói 500G

Khô Bò Sợi Gói 500G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
350000
Quantity :
Add to cart
Khô Bò Sợi Gói 250G

Khô Bò Sợi Gói 250G

Khô Bò Sợi Gói 250G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
175000
Quantity :
Add to cart
Khô Bò Mềm Gói 250G

Khô Bò Mềm Gói 250G

Khô Bò Mềm Gói 250G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
175000
Quantity :
Add to cart
Khô Bò Mềm Gói 100G

Khô Bò Mềm Gói 100G

Khô Bò Mềm Gói 100G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
70000
Quantity :
Add to cart
Khô Bò Sợi Gói 500G

Khô Bò Sợi Gói 500G

Khô Bò Sợi Gói 500G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
275000
Quantity :
Add to cart
Khô Bò Sợi Gói 250G

Khô Bò Sợi Gói 250G

Khô Bò Sợi Gói 250G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
135000
Quantity :
Add to cart
Jambon Xông Khói

Jambon Xông Khói

Jambon Xông Khói thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
300000
Quantity :
Add to cart
Lạp Xưởng Heo 500G

Lạp Xưởng Heo 500G

Lạp Xưởng Heo 500G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
175000
Quantity :
Add to cart
Lạp Xưởng Heo 1Kg

Lạp Xưởng Heo 1Kg

Lạp Xưởng Heo 1Kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
350000
Quantity :
Add to cart
Khô Bò Giòn Gói 100G,250G,500G

Khô Bò Giòn Gói 100G,250G,500G

Khô Bò Giòn Gói 100G,250G,500G thành phần nguyên liệu đều được...
55000
Quantity :
Add to cart
Khô Bò Mềm Gói 100G,250G,500G

Khô Bò Mềm Gói 100G,250G,500G

Khô Bò Mềm Gói 100G,250G,500G thành phần nguyên liệu đều được chọn...
350000
Quantity :
Add to cart
Khô Bò Sợi Gói 100G,250G,500G

Khô Bò Sợi Gói 100G,250G,500G

Khô Bò Sợi Gói 100G,250G,500G thành phần nguyên liệu đều được chọn...
70000
Quantity :
Add to cart
Cơm Sấy Gạo Lức Lớn

Cơm Sấy Gạo Lức Lớn

Cơm Sấy Gạo Lức Lớn thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
45000
Quantity :
Add to cart
Cơm Sấy Cbông Rong Biển

Cơm Sấy Cbông Rong Biển

Cơm Sấy Cbông Rong Biển thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
45000
Quantity :
Add to cart
Cơm Sấy Chà Bông Tôm

Cơm Sấy Chà Bông Tôm

Cơm Sấy Chà Bông Tôm thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ...
45000
Quantity :
Add to cart
Cơm Sấy Chà Bông Heo

Cơm Sấy Chà Bông Heo

Cơm Sấy Chà Bông Heo thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
35000
Quantity :
Add to cart
Chà Bông Heo 200G

Chà Bông Heo 200G

Chà Bông Heo 200G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
140000
Quantity :
Add to cart
Chà Bông Heo 100G

Chà Bông Heo 100G

Chà Bông Heo 100G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
70000
Quantity :
Add to cart
Xúc Xích Bò 200G

Xúc Xích Bò 200G

Xúc Xích Bò 200G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
300000
Quantity :
Add to cart
Pate Hộp

Pate Hộp

Pate Hộp thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp...
50000
Quantity :
Add to cart
Pate 140G

Pate 140G

Pate 140G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp...
28000
Quantity :
Add to cart
Nem Chua 250G

Nem Chua 250G

Nem Chua 250G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp...
75000
Quantity :
Add to cart
Giò Bò 500G

Giò Bò 500G

Giò Bò 500G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
150000
Quantity :
Add to cart
Giò Thủ 250G

Giò Thủ 250G

Giò Thủ 250G thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung...
75000
Quantity :
Add to cart