Khuyến mãi

Khuyến mãi cho cửa hàng

Khuyến mãi cho cửa hàng

Ngày đăng : 21/08/2018
Mua từ 50 hộp (4 bánh 1 hộp ): giảm giá 5% tổng số tiền và không tính tiền giao hàng
Khuyến mãi mua số lượng nhiều

Khuyến mãi mua số lượng nhiều

Ngày đăng : 21/08/2018
Mua dưới 50 hộp (4 bánh 1 hộp): tặng 1 bánh cho mỗi 10 hộp, hỗ trợ một phần phí giao hàng
Khuyến mãi mùa trung thu

Khuyến mãi mùa trung thu

Ngày đăng : 21/08/2018
Mua từ 50 hộp (4 bánh 1 hộp ): giảm giá 5% tổng số tiền và không tính tiền giao hàng