Thông Tin

Khuyến mãi khi mua hàng
01/09/2021

Mua dưới 50 hộp (4 bánh 1 hộp): tặng 1 bánh cho mỗi 10 hộp, hỗ trợ một phần phí giao hàng

Mua từ 50 hộp (4 bánh 1 hộp ): giảm giá 5% tổng số tiền và không tính tiền giao hàng