Mooncakes

Đồ Khô

Khô Mực Tẩm 460g
Khô Mực Tẩm 460g
Phí giao hàng
:
selling price
560000
Description

Khô Mực Tẩm 460gam 510,000 VNĐ

Ingredients

Khô Mực Tẩm 460gam 510,000 VNĐ

prodcuts
Tôm Khô Như Lan

Tôm Khô Như Lan

180,000/1kg
2000000
Quantity :
Add to cart
Vịt Lạp Như Lan

Vịt Lạp Như Lan

vitlap
350000
Quantity :
Add to cart
Lạp xưởng tươi Như Lan 1kg

Lạp xưởng tươi Như Lan 1kg

Lạp xưởng tươi Như Lan 1kg/350,000 VNĐ thành phần nguyên liệu đều được chọn...
350000
Quantity :
Add to cart
Lạp xưỡng tôm 500g

Lạp xưỡng tôm 500g

Lạp Xưỡng Tôm Như Lan 500g/30,000 VNĐ thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
175000
Quantity :
Add to cart
Khô Mực Tẩm 200gam

Khô Mực Tẩm 200gam

Khô Mực Tẩm 200gam 255,000 VNĐ
280000
Quantity :
Add to cart
Khô gà lá chanh

Khô gà lá chanh

Khô gà lá chanh 400,000 VNĐ/kg
400000
Quantity :
Add to cart
Khô bò ướt 1kg

Khô bò ướt 1kg

Khô bò ướt 1kg 750,000 VNĐ
400000
Quantity :
Add to cart
Khô Bò Mềm 1kg

Khô Bò Mềm 1kg

Khô Bò Mềm 1kg 750,000 VNĐ
800000
Quantity :
Add to cart