Hướng Dẫn Mua Hàng

Hướng dẫn mua hàng
01/10/2018

Hướng Dẫn Mua Hàng

Cách thứ nhất: Gọi điện thoại đến số hotline nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng tất cả các thông tin về sản phẩm và dịch vụ..

Cách thứ hai: Đến chọn hàng trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh trực thuộc Hộ kinh doanh Như Lan (chi tiết tại Mục XI Quy chế này)

Đơn hàng của bạn đã hoàn tất và được chuyển tới chúng tôi. Chúng tôi  sẽ xử lý và liên lạc lại với khách hàng để thực hiện giao dịch..