Thông tin công ty

Chinh sách
21/08/2018

Khuyến mãi cho cửa hàng:
Mua từ 50 hộp (4 bánh 1 hộp ): giảm giá 5% tổng số tiền và không tính tiền giao hàng.

Khuyến mãi mua số lượng nhiều:
Mua dưới 50 hộp (4 bánh 1 hộp): tặng 1 bánh cho mỗi 10 hộp, hỗ trợ một phần phí giao hàng.

Khuyến mãi mùa trung thu:
Mua từ 50 hộp (4 bánh 1 hộp ): giảm giá 5% tổng số tiền và không tính tiền giao hàng.


Bài viết khác