Thực phẩm

Chả đòn da heo
Chả đòn da heo
selling price
contac us
Description
Ingredients
prodcuts
Xúc xích bò xông khói

Xúc xích bò xông khói

contac us
Quantity :
Add to cart
Rượu Mai quế lộ

Rượu Mai quế lộ

contac us
Quantity :
Add to cart
Khô bò cục

Khô bò cục

750000
Quantity :
Add to cart
Khô bò sợi

Khô bò sợi

750000
Quantity :
Add to cart
Khô bò

Khô bò

750000
Quantity :
Add to cart
Mực ăn liền

Mực ăn liền

contac us
Quantity :
Add to cart
Gá xông khói

Gá xông khói

contac us
Quantity :
Add to cart
Xúc xích bò Salami

Xúc xích bò Salami

contac us
Quantity :
Add to cart