Bánh Nướng

Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g - tc 4

Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g - tc 4

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền thống...
165000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 8 trứng 1,2kg - yen 1k2

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 8 trứng 1,2kg - yen 1k2

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 8 trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị...
720000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg - vc 1k2

Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg - vc 1k2

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 8 trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị...
600000
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 8 trứng 1,2kg - dx 1k2

Đậu xanh Sen Sầu riêng 8 trứng 1,2kg - dx 1k2

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 8 trứng 1,2kg của Như Lan với hương vị truyền...
350000
Hết hàng
Đậu Xanh Sen 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- dxak

Đậu Xanh Sen 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- dxak

Bánh Trung Thu Đậu Xanh Sen 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- dxak của Như Lan...
Liên hệ
Hết hàng
Vi Cá Thập Cẩm 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- vcak

Vi Cá Thập Cẩm 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- vcak

Bánh Trung Thu Vi Cá Thập Cẩm 2 trứng 300g Dành cho người ăn kiêng- vcak của...
Liên hệ
Hết hàng
Bánh Chay Không Trứng Dừa Sầu riêng 0 trứng 300g - dua 0

Bánh Chay Không Trứng Dừa Sầu riêng 0 trứng 300g - dua 0

Bánh Trung Thu Bánh Chay Không Trứng Dừa Sầu riêng 0 trứng 300g - dua 0 của Như...
95000
Hết hàng
Bánh Chay Không Trứng Môn Sen 0 trứng 300g - m 0

Bánh Chay Không Trứng Môn Sen 0 trứng 300g - m 0

Bánh Trung Thu Bánh Chay Không Trứng Môn Sen 0 trứng 300g - m 0 của Như Lan với...
95000
Hết hàng
Bánh Chay Không Trứng Đậu xanh Sen 0 trứng 300g - dx 0

Bánh Chay Không Trứng Đậu xanh Sen 0 trứng 300g - dx 0

Bánh Trung Thu Bánh Chay Không Trứng Đậu xanh Sen 0 trứng 300g - dx 0 của Như Lan với...
95000
Hết hàng
Sen Phô mai Tiramisu 1 trứng 200g - tira h

Sen Phô mai Tiramisu 1 trứng 200g - tira h

Bánh Trung Thu Sen Phô mai Tiramisu 1 trứng 200g - tira h của Như Lan với hương vị truyền...
Liên hệ
Hết hàng
Sen Phô mai Tiramisu 2 trứng 250g - tira 2,5

Sen Phô mai Tiramisu 2 trứng 250g - tira 2,5

Bánh Trung Thu Sen Phô mai Tiramisu 2 trứng 250g - tira 2,5 của Như Lan với hương vị truyền...
Liên hệ
Hết hàng
Sen Phô mai Tiramisu  2 trứng 300g - tira 3

Sen Phô mai Tiramisu 2 trứng 300g - tira 3

Bánh Trung Thu Sen Phô mai Tiramisu 2 trứng 300g - tira 3 của Như Lan với hương vị truyền...
Liên hệ
Hết hàng
Mè đậu đen 1 trứng 200g - dd h

Mè đậu đen 1 trứng 200g - dd h

Bánh Trung Thu Mè đậu đen 1 trứng 200g - dd h của Như Lan với hương vị truyền thống...
Liên hệ
Hết hàng
Mè đậu đen 2 trứng 250g - dd 2,5

Mè đậu đen 2 trứng 250g - dd 2,5

Bánh Trung Thu Mè đậu đen 2 trứng 250g - dd 2,5 của Như Lan với hương vị truyền thống...
Liên hệ
Hết hàng
Mè đậu đen 2 trứng 300g - dd 3

Mè đậu đen 2 trứng 300g - dd 3

Bánh Trung Thu Mè đậu đen 2 trứng 300g - dd 3 của Như Lan với hương vị truyền thống...
Liên hệ
Hết hàng
Môn Sen 1 trứng 200g - m h

Môn Sen 1 trứng 200g - m h

Bánh Trung Thu Môn Sen 1 trứng 200g - m h của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
Liên hệ
Hết hàng
Môn Sen 2 trứng 250g - m 2,5

Môn Sen 2 trứng 250g - m 2,5

Bánh Trung Thu Môn Sen 2 trứng 250g - m 2,5 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
Liên hệ
Hết hàng
Môn Sen 2 trứng 300g - m 3

Môn Sen 2 trứng 300g - m 3

Bánh Trung Thu Môn Sen 2 trứng 300g - m 3 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 200g - dx h

Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 200g - dx h

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 1 trứng 200g - dx h của Như Lan với hương vị...
Liên hệ
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 250g - dx 2,5

Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 250g - dx 2,5

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 250g - dx 2,5 của Như Lan với hương vị...
Liên hệ
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx 3

Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx 3

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 2 trứng 300g - dx 3 của Như Lan với hương vị...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Đậu xanh Sen Sầu riêng 3 trứng 400g - dx 4

Đậu xanh Sen Sầu riêng 3 trứng 400g - dx 4

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 3 trứng 400g - dx 4 của Như Lan với hương vị...
125000
Hết hàng
Đậu xanh Sen Sầu riêng 6 trứng 1kg - dx 1kg

Đậu xanh Sen Sầu riêng 6 trứng 1kg - dx 1kg

Bánh Trung Thu Đậu xanh Sen Sầu riêng 6 trứng 1kg - dx 1kg của Như Lan với hương vị...
Liên hệ
Hết hàng
Khoai môn Dầu Sầu riêng 2 nhân  2 trứng 300g - md 3

Khoai môn Dầu Sầu riêng 2 nhân 2 trứng 300g - md 3

Bánh Trung Thu Khoai môn Dầu Sầu riêng 2 nhân 2 trứng 300g - md 3 của Như Lan với...
110000
Hết hàng
Đậu xanh Dầu Sầu riêng 2 nhân  2 trứng 300g - xd 3

Đậu xanh Dầu Sầu riêng 2 nhân 2 trứng 300g - xd 3

Bánh Trung Thu Đậu xanh Dầu Sầu riêng 2 nhân 2 trứng 300g - xd 3 của Như Lan với...
Liên hệ
Hết hàng
Sen  Hạnh Nhân 1 trứng 200g - hn h

Sen Hạnh Nhân 1 trứng 200g - hn h

Bánh Trung Thu Sen Hạnh Nhân 1 trứng 200g - hn h của Như Lan với hương vị truyền thống...
Liên hệ
Hết hàng
Sen  Hạnh Nhân 2 trứng 250g - hn 2,5

Sen Hạnh Nhân 2 trứng 250g - hn 2,5

Bánh Trung Thu Sen Hạnh Nhân 2 trứng 250g - hn 2,5 của Như Lan với hương vị truyền thống...
Liên hệ
Hết hàng
Sen  Hạnh Nhân 2 trứng 300g - hn 3

Sen Hạnh Nhân 2 trứng 300g - hn 3

Bánh Trung Thu Sen Hạnh Nhân 2 trứng 300g - hn 3 của Như Lan với hương vị truyền thống...
Liên hệ
Hết hàng
Hạt sen Trà xanh 1 trứng 200g - tra h

Hạt sen Trà xanh 1 trứng 200g - tra h

Bánh Trung Thu Hạt sen Trà xanh 1 trứng 200g - tra h của Như Lan với hương vị truyền...
Liên hệ
Hết hàng
Hạt sen Trà xanh 2 trứng 250g - tra 2,5

Hạt sen Trà xanh 2 trứng 250g - tra 2,5

Bánh Trung Thu Hạt sen Trà xanh 2 trứng 250g - tra 2,5 của Như Lan với hương vị truyền...
Liên hệ
Hết hàng
Hạt sen Trà xanh 2 trứng 300g - tra 3

Hạt sen Trà xanh 2 trứng 300g - tra 3

Bánh Trung Thu Hạt sen Trà xanh 2 trứng 300g - tra 3 của Như Lan với hương vị truyền...
110000
Hết hàng
Dừa sầu riêng 1 trứng 200g - dua h

Dừa sầu riêng 1 trứng 200g - dua h

Bánh Trung Thu Dừa sầu riêng 1 trứng 200g - dua h của Như Lan với hương vị truyền thống...
Liên hệ
Hết hàng
Dừa sầu riêng 2 trứng 250g - dua 2,5

Dừa sầu riêng 2 trứng 250g - dua 2,5

Bánh Trung Thu Dừa sầu riêng 2 trứng 250g - dua 2,5 của Như Lan với hương vị truyền...
75000
Hết hàng
Dừa sầu riêng 2 trứng 300g - dua 3

Dừa sầu riêng 2 trứng 300g - dua 3

Bánh Trung Thu Dừa sầu riêng 2 trứng 300g - dua 3 của Như Lan với hương vị truyền thống...
100000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc 0

Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc 0

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 0 trứng 300g - tc 0 của Như Lan với hương vị truyền...
125000
Hết hàng
Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - tc h

Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - tc h

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - tc h của Như Lan với hương vị truyền...
85000
Hết hàng
Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc 2,5

Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc 2,5

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - tc 2,5 của Như Lan với hương vị truyền...
115000
Hết hàng
Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc 3

Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc 3

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - tc 3 của Như Lan với hương vị truyền...
135000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Thập cẩm Gà quay Rong biển 2 trứng 300g - rb 3

Thập cẩm Gà quay Rong biển 2 trứng 300g - rb 3

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay Rong biển 2 trứng 300g - rb 3 của Như Lan với hương vị...
125000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - vc h

Vi cá Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - vc h

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 1 trứng 200g - vc h của Như Lan với hương vị...
100000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - vc 2,5

Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - vc 2,5

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 250g - vc 2,5 của Như Lan với hương...
125000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc 3

Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc 3

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 2 trứng 300g - vc 3 của Như Lan với hương vị...
150000
Số lượng :
Thêm vào giỏ
Vi cá Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g - vc 4

Vi cá Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g - vc 4

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 3 trứng 400g - vc 4 của Như Lan với hương vị...
195000
Hết hàng
Vi cá Thập cẩm Gà quay 6 trứng 1kg - vc 1kg

Vi cá Thập cẩm Gà quay 6 trứng 1kg - vc 1kg

Bánh Trung Thu Vi cá Thập cẩm Gà quay 6 trứng 1kg - vc 1kg của Như Lan với hương vị...
500000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 1 trứng 200g - yen h

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 1 trứng 200g - yen h

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 1 trứng 200g - yen h của Như Lan với hương...
130000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 250g - yen 2,5

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 250g - yen 2,5

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 250g - yen 2,5 của Như Lan với hương...
165000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen 3

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen 3

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 2 trứng 300g - yen 3 của Như Lan với hương...
210000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 3 trứng 400g - yen 4

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 3 trứng 400g - yen 4

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 3 trứng 400g - yen 4 của Như Lan với hương...
265000
Hết hàng
Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 6 trứng 1kg - yen 1kg

Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 6 trứng 1kg - yen 1kg

Bánh Trung Thu Yến sào Vi cá ĐẶT BIỆT 6 trứng 1kg - yen 1kg của Như Lan với hương...
600000
Hết hàng
Bánh Chay Không Trứng Thập Cẩm 0 trứng 300g - tcc

Bánh Chay Không Trứng Thập Cẩm 0 trứng 300g - tcc

Bánh Trung Thu Bánh Chay Không Trứng Thập Cẩm 0 trứng 300g của Như Lan với hương...
120000
Hết hàng
Sen Phô mai Tiramisu 3 trứng 400g - tira 4

Sen Phô mai Tiramisu 3 trứng 400g - tira 4

Bánh Trung Thu Sen Phô mai Tiramisu 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền thống...
125000
Hết hàng
Môn Sen 3 trứng 400g - m 4

Môn Sen 3 trứng 400g - m 4

Bánh Trung Thu Môn Sen 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
125000
Hết hàng
Sen Hạnh Nhân 3 trứng 400g - hn 4

Sen Hạnh Nhân 3 trứng 400g - hn 4

Bánh Trung Thu Sen Hạnh Nhân 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
125000
Hết hàng
Hạt sen Trà xanh 3 trứng 400g - tra 4

Hạt sen Trà xanh 3 trứng 400g - tra 4

Bánh Trung Thu Hạt sen Trà xanh 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền thống...
125000
Hết hàng
Dừa sầu riêng 3 trứng 400g - dua 4

Dừa sầu riêng 3 trứng 400g - dua 4

Bánh Trung Thu Dừa sầu riêng 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền thống đặc...
125000
Hết hàng
Thập cẩm Gà quay Rong biển 3 trứng 400g - rb 4

Thập cẩm Gà quay Rong biển 3 trứng 400g - rb 4

Bánh Trung Thu Thập cẩm Gà quay Rong biển 3 trứng 400g của Như Lan với hương vị truyền...
150000
Hết hàng