Mooncakes

Bánh hộp

HỘP ĐẶC BIỆT: 2,4 kg - b1

HỘP ĐẶC BIỆT: 2,4 kg - b1

Bánh Trung Thu HỘP ĐẶC BIỆT: 2,4 kg - b1 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
1070000
Quantity :
Add to cart
HỘP ĐẶC BIỆT: 1,8 kg - b2

HỘP ĐẶC BIỆT: 1,8 kg - b2

Bánh Trung Thu HỘP ĐẶC BIỆT: 1,8 kg - b2 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
860000
Quantity :
Add to cart
Hộp 4 cái : 1,6 kg - b3

Hộp 4 cái : 1,6 kg - b3

Bánh Trung Thu Hộp 4 cái : 1,6 kg - b3 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
815000
Quantity :
Add to cart
Hộp 4 cái : 1,6 kg - b4

Hộp 4 cái : 1,6 kg - b4

Bánh Trung Thu Hộp 4 cái : 1,6 kg - b4 của Như Lan với hương vị truyền thống đặc trưng...
725000
Quantity :
Add to cart
Combo Hộp Bánh Chay 4 cái : 1,2 kg - b28

Combo Hộp Bánh Chay 4 cái : 1,2 kg - b28

Bánh Trung Thu Combo Hộp Bánh Chay 4 cái : 1,2 kg - b28 của Như Lan với hương vị...
415000
Quantity :
Add to cart
Combo Hộp Thiếu Nhi  4 cái : 0,6 kg - b27

Combo Hộp Thiếu Nhi 4 cái : 0,6 kg - b27

Bánh Trung Thu Combo Hộp Thiếu Nhi 4 cái : 0,6 kg - b27 của Như Lan với hương vị truyền...
240000
Quantity :
Add to cart