Bánh Chưng Bánh Hấp

Bánh Bao Ngọt
Bánh Bao Ngọt
Phí giao hàng
:
selling price
15000
Description
Ingredients
prodcuts
Bánh Bá Trạng Nhỏ - Cơ sở Như Lan

Bánh Bá Trạng Nhỏ - Cơ sở Như Lan

Bánh Bá Trạng Nhỏ của Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc...
50000
Hết hàng
Bánh Bá Trạng Lớn

Bánh Bá Trạng Lớn

của Như Lan thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp...
70000
Hết hàng
Bánh Tét Chay

Bánh Tét Chay

Bánh Tét Chay thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những...
130000
Quantity :
Add to cart
Bánh Chưng Chay

Bánh Chưng Chay

Bánh Chưng Chay thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
130000
Quantity :
Add to cart
Bánh Tét

Bánh Tét

Bánh Tét thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
170000
Quantity :
Add to cart
Bánh Chưng 1,2Kg

Bánh Chưng 1,2Kg

Bánh Chưng 1,2Kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
180000
Quantity :
Add to cart
Bánh Chưng 1,5Kg

Bánh Chưng 1,5Kg

Bánh Chưng 1,5Kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
240000
Quantity :
Add to cart
Bánh Chưng 2Kg

Bánh Chưng 2Kg

Bánh Chưng 2Kg thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà...
280000
Quantity :
Add to cart